§ 1 Postanowienia ogólne

• Sklep dostępny pod adresem szkolenia.influencerimarketing.pl i jest prowadzony przez firmę nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, kontakt@nietylkopasta.pl

• Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://szkolenia.influencerimarketing.pl

• Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

• Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://szkolenia.influencerimarketing.pl

• Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

• Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

• Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

• umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

• udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,

• dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

• Podłączenie do sieci Internet,

• Posiadanie przez Użytkownika przeglądarki Internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

• posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

• Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

• Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług dostępnych w formie elektronicznej, dlatego nie jest przy zakupach doliczany koszt dostawy i przesyłki.

• Proces zakupów składa się z pięciu etapów:

• wybór Przedmiotu zamówienia,

• złożenie zamówienia,

• wybór formy płatności,

• potwierdzenie złożenia zamówienia,

• płatność.

• Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.

• Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

• Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe lub firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie

• Sklep przyjmuje płatności za zamówienie poprzez system transakcyjny DotPay – szybkie płatności, a wśród nich: Przelewy24, Dotpay i eCard (płatność kartą).

§ 6 Odstąpienie od umowy

• Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Nie możesz zatem zwrócić szkolenia który został dostarczony drogą elektroniczną.

§ 7 Reklamacje

• Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

• Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

• Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

• Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

• Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

• Administratorem danych osobowych jest nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, kontakt@nietylkopasta.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

• Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

• Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.